Vietcombank Việt Trì thông báo thay đổi tên thành Vietcombank Phú Thọ

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ra quyết định số 2525/QĐ-VCB-TCCB ngày 16/12/2016 về việc thay đổi tên Chi nhánh Vietcombank Việt Trì.

Vietcombank Việt Trì xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, đơn vị, Quý Khách hàng về việc thay đổi tên Chi nhánh và các Phòng giao dịch trực thuộc kể từ ngày 01/01/2017, cụ thể như sau:

   I.   Thay đổi tên Chi nhánh:

Tên Chi nhánh cũ:

-          Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì

-          Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam – Viet Tri Branch

-          Tên viết tắt: Vietcombank Việt Trì

Tên Chi nhánh mới:

-          Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

-          Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam – Phú Thọ Branch

-          Tên viết tắt: Vietcombank Phú Thọ

-          Địa chỉ: Số 1606A đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

-          Số điện thoại: 02103 766666   fax: 02103 766667

   II.  Tên các Phòng giao dịch trực thuộc Vietcombank Phú Thọ:

1.   Phòng giao dịch Hùng Vương:

Địa chỉ: số 1274 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3913.969-   Fax: 0210. 3913.909

2.   Phòng giao dịch Phù Ninh:

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210. 3766.555-   Fax: 0210.3766.568

3.   Phòng giao dịch Lâm Thao:

Địa chỉ: Khu Tiến Mới, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3826.555-   Fax: 0210. 3826.969           

Các thông tin khác không thay đổi. Kể từ ngày 01/01/2017, các giao dịch đối với Vietcombank Việt Trì sẽ được chuyển đổi thành Vietcombank Phú Thọ. Việc thay đổi tên này của Chi nhánh Ngân hàng chúng tôi không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ giữa các bên theo các hợp đồng đã ký.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các quý đơn vị, khách hàng.

30/12/2016

 

Các tin tức khác