LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK

Sáng ngày 30/12/2016, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố các quyết định về điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo một số Phòng/Trung tâm tại Trụ sở chính của Vietcombank. Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT; ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc; bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban kiểm soát cùng lãnh đạo và cán bộ các Phòng/Ban/ Trung tâm tại Trụ sở chính gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức cán bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin;  Kiểm toán nội bộ.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ – Phó Ban TCCB đã công bố các quyết định của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Vietcombank về việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ, theo đó:

- Tại quyết định số 2476/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2016, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động ông Lê Việt Cường - Phó Trưởng phòng Thông tin tín dụng và Phòng chống rửa tiền Trụ sở chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Trụ sở chính kể từ ngày 03/01/2017;

 

Bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT (bên trái)  trao quyết định cho ông Lê Việt Cường - tân Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Trụ sở chính Vietcombank

 

 

- Tại quyết định số 2475/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2016, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phương - Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào làm việc và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 03/01/2017;

 

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc (bên trái) trao quyết định cho ông Nguyễn Việt Phương - tân Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Vietcombank

 

 

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, bà Lê Thị Hoa cho rằng: trước tình hình khối lượng công việc rất lớn, căn cứ tình hình thực tế của từng Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, Ban lãnh đạo thấy cần thiết phải được bổ sung thêm lãnh đạo có năng lực, kinh nghiệm để đáp ứng nhiệm vụ kinh doanh của từng Phòng/Ban/Trung tâm. Bà Lê Thị Hoa cũng yêu cầu lãnh đạo các Phòng/Trung tâm có lãnh đạo được tăng cường, bổ nhiệm cần sớm phân công công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, ủng hộ, tạo điều kiện để các đồng chí mới được bổ nhiệm sớm hòa nhập, cùng với tập thể lãnh đạo Phòng/Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ Ban lãnh đạo giao.

 

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm với các cán bộ được tuyển dụng, điều động và bổ nhiệm

 

 

Thay mặt các cán bộ được nhận quyết định điều động, tuyển dụng và bổ nhiệm, ông Nguyễn Việt Phương – tân Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Vietcombank bày tỏ sự vinh dự, lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Vietcombank đối với từng cá nhân, đồng thời hứa sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như chuyên môn nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo tin tưởng, giao phó, góp phần vào thành công chung của toàn hệ thống Vietcombank.

                                                                                                                                                                        VCB News

 

30/12/2016

 

Các tin tức khác