Vietcombank thông báo mời chào hàng cung cấp, lắp đặt máy phát điện, tủ đổi nguồn tự động cho chi nhánh Châu Đốc

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Hà Nội.

Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1222        

Fax: (04)3 9364526

E-mail: quangnn.ho@vietcombank.com.vn

Mã số thuế: 01.00.112.437

Thông tin thông báo mời chào hàng:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 10 [Cung cấp lắp đặt  máy phát điện 150 KVA, tủ đổi nguồn tự động].

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 663.608.647 đồng (Bằng chữ: Sáu trăn sáu mươi ba triệu, sáu trăm lẻ tám ngàn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hạng mục [Cung cấp lắp đặt  máy phát điện 150 KVA, tủ đổi nguồn tự động] thuộc công trình trụ sở Chi nhánh VCB Châu Đốc.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Châu Đốc.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của VCB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành: từ 16 giờ 05, ngày 29 tháng 12 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 5 tháng 1 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Hồ sơ được phát hành miễn phí tại địa chỉ: Phòng Quản lý XDCB: Tầng 03, Toà nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04)3 934 3137 ext: 1222   Fax: (04)3 936 4526.

8. Thời điểm đóng thầu: trước 09 giờ 00, ngày 5 tháng 1 năm 2017.

30/12/2016

 

Các tin tức khác