Vietcombank thông báo thời gian hoạt động thanh toán cuối năm 2016

Kính gửi:  Quý khách hàng

                 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ thanh toán chuyển tiền của Vietcombank trong thời gian qua. Với mong muốn phục vụ Quý Khách hàng ngày càng tốt hơn, Vietcombank xin gửi tới Quý Khách hàng thời gian hoạt động thanh toán trong thời gian cuối năm 2016 như sau:

 1.      Thời gian làm việc: từ 26/12/2016 -31/12/2016

 2.      Giờ cut-off time cho các lệnh chuyển tiền của Quý Khách hàng:

 

Ngày

 Giờ cut-off time

Thanh toán điện tử Liên ngân hàng

Thanh toán bù trừ/SBV

Ngân hàng của Người hưởng có tài khoản tại Vietcombank

Người hưởng có tài khoản tại Vietcombank/nhận bằng chứng minh thư

Thu ngân sách nhà nước

Giá trị thấp

Giá trị cao

26, 27, 28, 29, 30/12/2016

17h30

18h30

Trước 30 phút so với quy định của NHNN địa bàn

19h30

19h30

19h30

31/12/2016

18h30

19h30

20h30

20h30

20h30

01, 02/01/2017

Xử lý các công việc nội bộ của Vietcombank

Từ 03/01/2017

Hoạt động bình thường

 Giờ cut-off time là thời hạn cuối cùng trong ngày để hạch toán Lệnh chuyển tiền đi của Quý Khách hàng. Các lệnh chuyển tiền Vietcombank (TSC/Chi nhánh đầu mối trong thanh toán điện tử liên ngân hàng/thanh toán bù trừ/SBV) nhận được trước giờ cut-off time sẽ được chuyển đi trong ngày. Các lệnh chuyển tiền Vietcombank nhận được sau giờ cut-off time và không chuyển đi kịp, Vietcombank sẽ chuyển đi vào ngày làm việc tiếp theo.

 Trân trọng kính báo.

 

 

 

VCB News

 

 

 

 

26/12/2016

 

Các tin tức khác