VIETCOMBANK THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN TRANG BỊ NỘI THẤT TRỤ SỞ CHI NHÁNH VĨNH LONG

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thông tin thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản trang trí nội thất và lắp đặt biển hiệu mặt ngoài công trình

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm tài sản trang trí nội thất và lắp đặt biển hiệu mặt ngoài công trình.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng

2. Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trang bị nội thất cho trụ sở Chi nhánh VCB Vĩnh Long

3. Nguồn vốn: Vốn mua sắm TSCĐ và chi phí HĐKD của VCB Vĩnh Long

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 14 tháng 12 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 26 tháng 12 năm 2016 trong giờ hành chính

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -Phòng Quản lý XDCB Tầng 3 - Toà nhà VCBTower 198 Trần Quang Khải - Hà Nội. Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1233; Fax: (04)3 9364526

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng). Đồng tiền bảo đảm dự thầu: đồng Việt Nam. Hình thức bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh: thư bảo lãnh phải do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (ngoại trừ các chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 26 tháng 12 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 26 tháng 12 năm 2016.

09/12/2016

 

Các tin tức khác