NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TIỀN GIANG THÔNG BÁO MỜI THẦU

 Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.

Địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, P2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: (073)3 976999 ext 501/503; Fax: (073)3 975878;

Email: minhnh.tgi@vietcombank.com.vn

Mã số thuế: 0100112437-068

Thông báo mời thầu gói thầu số 4

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 4 [Xây lắp nhà chính, các hạng mục phụ trợ]

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu: 4.473.808.478 đồng (đã bao gồm 5% dự phòng).

- Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp nhà chính, các hạng mục phụ trợ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng.

2. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc PGD Cai Lậy – VCB Tiền Giang.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ và Chi phí hoạt động kinh doanh của VCB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 12 tháng 12 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm 2016 trong giờ hành chính.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang 152 Đinh Bộ Lĩnh, P2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: (073)3 976999 ext 501/503; Fax: (073)3 3976999.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). Đồng tiền bảo đảm dự thầu: đồng Việt Nam. Hình thức bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh hoặc sec: thư bảo lãnh phải do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (ngoại trừ các Chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 22 tháng 12 năm 2016.

VCB News

06/12/2016

 

Các tin tức khác