Vietcombank Long An thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Long An.

Địa chỉ: 2A Phạm Văn Ngũ – thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Điện thoại: (072)3 633683 ext 601; Fax: (072)3 633687;

Email: danhtt.lan@vietcombank.com.vn

Mã số thuế: 0100112437-039

Thông tin thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 6 [Xây lắp nhà chính, các hạng mục phụ trợ]

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu: 8.569.384.041 đồng (đã bao gồm 5% dự phòng phí).

- Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp nhà chính, các hạng mục phụ trợ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

2. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc PGD Cần Giuộc – VCB Long An.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ và Chi phí hoạt động kinh doanh của VCB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 07 tháng 12 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2016 trong giờ hành chính (sáng từ 7h30-11h30, chiều 13h00 đến 16h30).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Long An Tầng 3 – Toà nhà VCB Long An, số 2A Phạm Văn Ngũ – thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Điện thoại: (072)3 633683 ext 601; Fax: (072)3 633687.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng). Đồng tiền bảo đảm dự thầu: đồng Việt Nam. Hình thức bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh hoặc sec: thư bảo lãnh phải do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (ngoại trừ các Chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 19 tháng 12 năm 2016.

02/12/2016

 

Các tin tức khác