Vietcombank Hồ Chí Minh thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh) xin trân trọng thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc kể từ ngày 30/11/2015, cụ thể:

- Địa điểm cũ: Số 10 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM và số 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM;

- Địa điểm mới: Tòa nhà Vietcombank (Vietcombank Tower), số 5 Công trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM;  Tel:  (08) 3829 7245 - Fax: (08) 3829 7228

- Phòng giao dịch Hàm Nghi hiện vẫn hoạt động tại địa chỉ 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

01/12/2015

 

Các tin tức khác