Vietcombank bổ sung 4 đường truyền IBPS mới tại Trụ sở chính kể từ ngày 27/11/2015

Để phục vụ Quý khách hàng nhanh chóng, kịp thời trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) với Vietcombank: 

kể từ ngày 27/11/2015, Trụ sở chính Vietcombank sẽ chính thức bổ sung thêm 4 đường truyền IBPS mới kết nối với hệ thống Citad của Ngân hàng Nhà nước tương ứng với 4 mã hiệu sau (của Trụ sở chính nhưng lấy tên các chi nhánh VCB):

01203003:         VCB Hà Nội
01203004:         VCB Thăng Long
01203005:         VCB Ba Đình
01203006:         VCB Thành công

Kể từ ngày 11/12/2015, Vietcombank sẽ ngừng hoạt động đường truyền thứ nhất tại Tp Hồ Chí Minh, mã hiệu (793002 VCB Bình Tây).

Kể từ ngày 18/12/2015, Vietcombank sẽ ngừng hoạt động đường truyền thứ hai tại Tp Hồ Chí Minh, mã hiệu (793001 VCB Hồ Chí Minh).

Theo đó, mọi giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) của hệ thống Vietcombank sẽ được xử lí tập trung toàn bộ tại Trung tâm Thanh toán, Trụ sở chính Vietcombank. Sự tăng cường lần này của Vietcombank là bước tiến quan trọng trong việc cải tiến, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với tốc độ nhanh và tính an toàn cao.

Vietcombank xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết.

VCB News

28/11/2015

 

Các tin tức khác