Thông báo trúng thưởng Chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ ĐTH Co.opmart - Vietcombank

Vietcombank xin chúc mừng các Quý khách hàng sau đây đã đủ điều kiện nhận thưởng Chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ ĐTH Co.opmart - Vietcombank.

Danh sách chi tiết khách hàng được nhận thưởng vui lòng xem tại đây

Thông tin chi tiết của chương trình vui lòng xem tại đây

VCB News

27/11/2015

 

Các tin tức khác