CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9: VIETCOMBANK MIỄN PHÍ PHÁT HÀNH & PHÍ THƯỜNG NIÊN 1 NĂM ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM THẺ VIETCOMBANK

1. Nội dung ưu đãi:

- Miễn phí phát hành/phí thường niên 1 năm khi khách hàng phát hành mới/gia hạn thẻ/thay thế thẻ/in lại thẻ/thay đổi hạng thẻ;

- Miễn phí sử dụng dịch vụ thay thế thẻ/in lại thẻ/thay đổi hạng thẻ.

Chương trình áp dụng đối với các chủ thẻ tín dụng và ghi nợ của Vietcombank (áp dụng với thẻ chính và thẻ phụ):

2.Thời gian: Từ ngày 01/08/2015 đến ngày 30/09/2015

3. Thể lệ chi tiết của chương trình: Xin vui lòng xem tại đây.

03/08/2015

 

Các tin tức khác