VIETCOMBANK TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIÊU NHẬN QUÀ CÙNG THẺ VIETCOMBANK AMERICAN EXPRESS®

Vietcombank trân trọng mang tới Chương trình “Chi tiêu nhận quà cùng thẻ Vietcombank American Express®” áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng thương hiệu American Express do Vietcombank phát hành:

I. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

- Từ 01/08/2015 đến hết 31/10/2015

II. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

- Thẻ Vietcombank American Express (Hạng Xanh và Hạng Vàng)

- Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express (Hạng Xanh, Vàng và Platinum)

(không bao gồm các loại thẻ Vietcombank American Express phát hành cho các công ty (hiện nay bao gồm thẻ phát hành cho Intel và IBM) đã có thỏa thuận với Vietcombank về việc không áp dụng tất cả các chương trình ưu đãi)

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Tặng 2 triệu VNĐ vào tài khoản cho chủ thẻ có Doanh số chi tiêu thẻ đạt 10 triệu VNĐ/ tháng liên tiếp trong 3 tháng trong thời gian khuyến mãi

- Lưu ý:

Mỗi chủ thẻ (tính theo CIF/ khách hàng) chỉ được tặng thưởng tối đa 1 lần trong cả kỳ khuyến mãi. Áp dụng cho 1,000 chủ thẻ đủ điều kiện đầu tiên.

Chi tiết về Điều kiện và Điều khoản của chương trình tại đây.

31/07/2015

 

Các tin tức khác