Vietcombank thông báo kế hoạch đấu thầu dự án hoàn thiện bên trong trụ sở Chi nhánh Thăng Long

A. Thông tin chung:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Địa chỉ: 148 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04)37557194                  Fax:(04)37569006 

E-mail: hcns.tlo@vietcombank.com.vn

2. Tên dự án: Hoàn thiện bên trong trụ sở Chi nhánh Vietcombank Thăng Long

3.   Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

Số 1138/QĐ-VCB.XDCB ngày 27/11/2014 do Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành

4. Chủ đầu t­ư: Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

5. Tổng mức đầu t­ư: 13.856.431.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT)

 

B.      Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu (sau thuế, VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu 1:

Tư vấn quản lý dự án

287.069.541

Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ-VCB

Chỉ định thầu

Tháng 12/2014

Trọn gói

Từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành dự án

2

Gói thầu 2:

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hộ sơ dự thầu

37.500.522

Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ-VCB

Chỉ định thầu

Tháng 12/2014

Trọn gói

02 tháng

3

Gói thầu 3:

Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

259.373.520

Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ-VCB

Chỉ định thầu

Tháng 01/2015

Trọn gói

Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng

4

Gói thầu 4: Bảo hiểm công trình

30.484.148

 

Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ-VCB

Chỉ định thầu

Tháng 01/2015

Trọn gói

Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng

5

Gói thầu 5: Kiểm toán dự án hoàn thành

63.559.449

Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ-VCB

Chỉ định thầu

Tháng 05/2015

Trọn gói

02 tháng

6

Gói thầu 6:

Thi công kho tiền

581.761.548

Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ-VCB

Chỉ định thầu

Tháng 12/2014

Trọn gói

02 tháng

7

Gói thầu 7:

Thi công xây dựng, hệ thống kỹ thuật và mua sắm lắp đặt thiết bị

10.952.461.490

Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ-VCB

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 01/2015

Trọn gói

03 tháng

Tổng giá các gói thầu:

12.212.210.218 đồng

11/12/2014

 

Các tin tức khác