HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI NGÂN HÀNG ASEAN LẦN THỨ 37

Sáng ngày 1/12/2007, Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 37 đã khai mạc tại Hà Nội. Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã tới dự và có phát biểu quan trọng đánh giá cao vị thế, vai trò của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN trong việc đẩy mạnh hợp tác ngân hàng nội khối, góp phần vào sự phát triển ổn định, lành mạnh thị trường tài chính khu vực.

Đây là lần thứ 2 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN. Đoàn đại biểu Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN đã vinh dự tiếp kiến Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chúc mừng những kết quả của Hội nghị, đồng thời cho rằng ABA là một kênh quan trọng đóng góp hiệu quả cho sự gắn kết của ASEAN. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam tiếp tục đổi mới nền kinh tế theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Việt Nam sẽ dành sự ưu tiên cho ngân hàng các nước ASEAN hoạt động tại Việt Nam theo đúng tinh thần hợp tác nội khối đã được Chính phủ các quốc gia thuộc ASEAN cam kết. Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp với những thỏa thuận quan trọng đã đạt được với 3 vấn đề chính: Hợp tác tài chính - đầu tư - thương mại; Quan hệ liên khu vực ASEAN và Đào tạo nguồn nhân lực.

22/11/2007

 

Các tin tức khác