Ngân hàng Nhà nước thay đổi phân công công tác Ban Lãnh đạo
Ngân hàng Nhà nước thay đổi phân công công tác Ban Lãnh đạo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu vừa có quyết định phân công công tác của Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam. Ngoài việc chỉ đạo và điều hành hoạt động chung toàn Ngành, ông Nguyễn Văn Giàu trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Vụ TCCB, Vụ Chiến lược phát triển. Ông Trần Minh Tuấn là Phó Thống đốc thường trực, thủ trưởng hành chính cơ quan NHNN, trực tiếp chỉ đạo Thanh tra, Văn phòng NHNN tại Tp. Hồ Chí Minh và một số vụ khác. Ông Phùng Khắc Kế sẽ là Thống đốc phụ khuyết của Việt Nam tại các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc tế. Vụ Chính sách tiền tệ sẽ do ông Nguyễn Đồng Tiến phụ trách.

Theo Đầu tư Tài chính.

21/08/2007

 

Các tin tức khác