Vietcombank Chi nhánh Nghệ An thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Thanh Đăng và Bà Đậu Thị Hường
Vietcombank Chi nhánh Nghệ An công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 202/TB-VCB.NAN ngày 12/03/2019 được gửi tới Ông Nguyễn Thanh Đăng và Bà Đậu Thị Hường.
 
- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 01 bất động sản tại Khối 5, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Bà Nguyễn Ngọc Hà tại Vietcombank Chi nhánh Nghệ An.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ ngày 04/04/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

Xem chi tiết thông báo tại đây

19/03/2019

 

Các thông tin khác