Vietcombank Chi nhánh Đông Anh thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Thanh Bình

Vietcombank Chi nhánh Đông Anh công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 135/DAH-KH ngày 04/03/2019 được gửi tới Ông Nguyễn Thanh Bình.

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 01 bất động sản tại Khu Loa Di, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hà Việt tại Vietcombank Chi nhánh Đông Anh.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ ngày 04/03/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

Xem chi tiết thông báo tại đây

12/03/2019

 

Các thông tin khác