Vietcombank Chi nhánh Đông Anh thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Bà Đặng Thị Mai Hoa và Ông Trịnh Quốc Hưng

Vietcombank Chi nhánh Đông Anh công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 97/DAH-KH ngày 18/02/2019 được gửi tới Bà Đặng Thị Mai Hoa và Ông Trịnh Quốc Hưng.

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 01 bất động sản tại thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Trung Ương tại Vietcombank Chi nhánh Đông Anh.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ ngày 08/03/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

Xem chi tiết thông báo tại đây

21/02/2019

 

Các thông tin khác