Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa thông báo thu giữ tài sản của Công ty TNHH xây dựng TMDV Dương Kiên.

Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 01.18/TG/DUONGKIEN ngày 26/09/2018 được gửi tới Công ty TNHH xây dựng TMDV Dương Kiên (Khách hàng, Chủ tài sản).

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 01 xe ô tô tải tự đổ biển số 51C-635.40, số khung Đ39FL219015, số máy 3A10L1F30156. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH xây dựng TMDV Dương Kiên tại Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 01/10/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

Xem chi tiết thông báo tại đây. 

26/09/2018

 

Các thông tin khác