Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Huỳnh Chí Tài và Bà Phan Thị Hà.

Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 02.18/TG/HCT ngày 27/08/2018 được gửi tới Ông Huỳnh Chí Tài và Bà Phan Thị Hà (Khách hàng, Chủ tài sản).

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 01 xe ô tô tải có mui biển số 51C-633.54, số khung D34F104A006, số máy 403078595954. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Ông Huỳnh Chí Tài và Bà Phan Thị Hà tại Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 05/09/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

Xem chi tiết thông báo tại đây. 

05/09/2018

 

Các thông tin khác