Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Công Anh, Bà Nguyễn Thị Thùy Trang.

Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 1465/TB-ĐSG-KHBL ngày 09/08/2018 được gửi tới Ông Nguyễn Công Anh (Khách hàng) và Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (Chủ tài sản).

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 02 quyền sử dụng đất tại thửa đất số 2899 và 2443, tờ bản đồ số 3, ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Ông Nguyễn Công Anh tại Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 10 giờ 30 phút ngày 14/09/2018 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.

Xem chi tiết thông báo tại đây. 

15/08/2018

 

Các thông tin khác