Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Đình Tuấn, Ông Nguyễn Văn Trung.

Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 1466/TB-ĐSG-KHBL ngày 09/08/2018 được gửi tới Ông Nguyễn Đình Tuấn (Khách hàng) và Ông Nguyễn Đức Trung (Chủ tài sản).

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 609, tờ bản đồ số 4, ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Ông Nguyễn Đình Tuấn tại Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 10 giờ 30 phút ngày 11/09/2018 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.

Xem chi tiết thông báo tại đây. 

15/08/2018

 

Các thông tin khác