Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Bà Nguyễn Thị Thùy Trang và Bà Võ Thị Thu Quyên.
Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 1458/TB-ĐSG-KHBL ngày 09/08/2018 được gửi tới Bà Võ Thị Thu Quyên (khách hàng) và Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (Chủ sở hữu tài sản)
- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 02 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 22 và 5637, tờ bản đồ số 4, ấp 4, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Võ Thị Thu Quyên tại Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn.
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 10 giờ 30 phút ngày 06/09/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
15/08/2018

 

Các thông tin khác