Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Văn Hải, Ông Lê Hoàng Trung Hiếu và bà Khưu Thị Minh Xuyên.
Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 1459/TB-ĐSG-KHBL ngày 09/08/2018 được gửi tới Ông Nguyễn Văn Hải (khách hàng), Ông Lê Hoàng Trung Hiếu và Bà Khưu Thị Minh Xuyên(Chủ sở hữu tài sản)
- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 02 quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1642 và 3039, tờ bản đồ số 3, ấp 1B, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Ông Nguyễn Văn Hải tại Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn.
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
- Thời gian thu giữ tài sản:
  + Đối với thửa đất số 3039  tờ bản đồ số 3, ấp 1B, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Bắt đầu từ 10 giờ 15 phút ngày 11/09/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
  + Đối với thửa đất số 1642  tờ bản đồ số 3, ấp 1B, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Bắt đầu từ 09 giờ 30 phút ngày 14/09/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
15/08/2018

 

Các thông tin khác