Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Trọng Hiếu và Bà Nguyễn Thanh Trúc.
Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 2477/HCM.KHDN2 ngày 02/05/2018 được gửi tới Ông Nguyễn Trọng Hiếu và Bà Nguyễn Thanh Trúc (Chủ sở hữu tài sản), Công ty cổ phần thương mại & Đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi nhánh 1 - Công ty cổ phần thương mại & Đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Chi nhánh 1 - Công ty cổ phần thương mại & Đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh.
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 23/05/2018 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.

Xem chi tiết thông báo tại đây.  

07/05/2018

 

Các thông tin khác