Vietcombank Chi nhánh Nghệ An thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Bà Nguyễn Ngọc hà và Ông Lê Văn Thắng.
Vietcombank Chi nhánh Nghệ An công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 3956/TB-VCB.NAN ngày 18 tháng 12 năm 2017 được gửi tới Bà Nguyễn Ngọc Hà và Ông Lê Văn Thằng (Chủ sở hữu tài sản).
- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khối Công Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Bà Nguyễn Ngọc hà tại Vietcombank Chi nhánh Nghệ An.
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.

Xem chi tiết thông báo tại đây.  

24/12/2017

 

Các thông tin khác