Vietcombank Chi nhánh Hạ Long thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Đức Thiệu, Bà Bùi Thị Quyết và Bà Trịnh Thị Mên
Vietcombank Chi nhánh Hạ Long công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 02.01/VCB.HL-MK ngày 02/01/2018 được gửi tới Ông Nguyễn Đức Thiệu và Bà Bùi Thị Quyết (Chủ sở hữu 02 tài sản) và Trịnh Thị Mên (Chủ sở hữu 01 tài sản).
- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 02 quyền sử dụng đất tại thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và 01 quyền sử dụng đất tại thôn Cầu Đạm, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Minh Dũng tại Vietcombank Chi nhánh Hạ Long.
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 18/01/2017 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.
11/01/2018

 

Các thông tin khác