Vietcombank Chi nhánh Bắc Bình Dương thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Bà Trần Thị Quyên Quyên và Ông Nguyễn Văn Trung.
Vietcombank Chi nhánh Bắc Bình Dương công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 449/TGTS.BBD ngày 11/12/2017 được gửi tới Bà Trần Thị Quyên Quyên và Ông Nguyễn Văn Trung (Chủ sở hữu tài sản).
- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 02 quyền sử dụng đất tại thửa đất số 98 (161), 85 (160) tờ bản đồ số 22, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Bà Trần Thị Quyên Quyên và Ông Nguyễn Văn Trung tại Vietcombank Chi nhánh Bắc Bình Dương.
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 26/12/2017 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.
11/12/2017

 

Các thông tin khác