Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Tân Định phát mại 02 quyền sử dụng đất tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ

Tình trạng

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 547 (547:548), tờ bản đồ 08 tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Mô tả tài sản:

- Thửa đất số              :  547 (547;548)

- Tờ bản đồ số            : 08

- Địa chỉ thửa đất        : Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Diện tích                   : 10.248m2 (bằng chữ: Mười nghìn hai trăm bốn tám mét vuông).

- Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng        : 10.248m2.

Sử dụng chung      :  0m2.

- Mục đích sử dụng    : Nuôi trồng thủy sản: 9.928m2; Lộ giới: 320m2.

- Thời hạn sử dụng     : 2025.

- Nguồn gốc sử dụng  : Nhận CN QSD đất của hộ Huỳnh Minh Hai tháng 01/2006. 

Giấy tờ sở hữu:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 938862 vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số H00972/QSDĐ-1036/QĐ-UBND do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 03/03/2006.

- Giá phát mại: 7.020.000.000đ (Bảy tỷ không trăm hai mươi triệu đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 04, tờ bản đồ số 71 tại thị Trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mô tả tài sản:

- Thửa đất số              : 04

- Tờ bản đồ số            : 71

- Địa chỉ thửa đất        : Thị Trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Diện tích                   : 3.799m2 (bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm chín chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng        : 3.799m2 .

Sử dụng chung      : 0m2.

- Mục đích sử dụng    : Trồng cây lâu năm: 3.499m2; Thổ cư: 300m2.

- Thời hạn sử dụng     : Trồng cây lâu năm: năm 2054; Thổ cư: lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng  :

Giấy tờ sở hữu:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ079015 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00273/QSDĐ/0945/QĐ-UB do UBND Huyện Xuyên Mộc cấp ngày 11/05/2004, cập nhật thay đổi ngày 23/05/2007.

- Giá phát mại: 5.480.000.000đ (Năm tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng).

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank chi nhánh Tân Định

72 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: ông Trần Quốc Tuấn – 0908176768, ông Đỗ Minh Châu - 0968019024, 028.38208763-207.

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác