Nhu cầu bán nợVietcombank Nam Bình Dương bán khoản nợ của Công ty TNHH An Phúc
Tên, địa chỉ bên nợ

- Tên khách hàng: Công ty TNHH An Phúc

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại hạt điều và cà phê

- Địa chỉ: Đường ĐT743, KP Đông Tân, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An (nay là phường Dĩ An, thị xã Dĩ An), tỉnh Bình Dương

Giá trị khoản nợ
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

Đầy đủ

Phương thức bán nợ
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Bình Dương

- Địa chỉ:  Số 121, Đường ĐT 743B, KP Thống nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương

- Phòng Khách hàng bán lẻ - Anh Lợi – 0918 219 836

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác