Nhu cầuVietombank Chi nhánh Lạng Sơn phát mại 01 quyền sử đất và tài sản gắn liền với đât tại Khu đô thị Phú Lộc III, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ

Tình trạng

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 140 (ô số A4, lô TĐC-1), tờ bản đồ số 16, địa chỉ tại KĐT Phú Lộc III, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Diện tích đất ở: 72m2; Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp III, 4 tầng, tổng diện tích sàn 264,4m2, hoàn thành xây dựng năm 2017.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 3.690.747.000 VND (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm chín mươi triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn (Phòng Khách hàng)

53 Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Liên hệ: anh Nông Văn Quế, điện thoại 0906 618 986

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác