Nhu cầuVietcombank Tân Bình phát mại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 128 (số mới 162/52) Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ.

Tình trạng

1. Đất:

Thửa đất số                             : 03

Tờ bản đồ số                           : 69 phường 17

Diện tích                                 : 140 m2

Hình thức sử dụng  :

Riêng                       : 140 m2

Chung                      :   -/- m2

2. Nhà ở:

Diện tích sàn                           : 148,0 m2

Diện tích xây dựng                   :   57,9 m2

Kết cấu                                   : Tường gạch, khung sàn BTCT, mái BTCT + tôn

Số tầng                                   : 03

Căn nhà đã được Chi cục THADS Quận Gò Vấp TP.HCM kê biên, kiểm tra, đo vẽ, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Gò Vấp phê duyệt ngày 27/08/2016.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm là 5.800.000.000 đồng (Năm tỷ tám trăm triệu đồng).
Thời hạn thanh toán
Liên hệ
1. Vietcombank Tân Bình
 
Địa chỉ:  108 Tây Thạnh,  phường Tây Thạnh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 
Phòng Khách hàng Bán lẻ
 
Cán bộ phụ trách: anh Thái Minh Tú , số điện thoại  0906.797.399 – Email tutm.tbn@vietcombank.com.vn.
 
2. Công ty Đấu Giá Hợp Danh Vạn Thành An
 
Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 
Điện thoại :  03526.4839 ; 0948 68 99 86
 
Thông tin khác
Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá: đến ngày 18/03/2019 tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Vạn Thành An, Số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 
- Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 21/03/2019 tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Vạn Thành An, Số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác