Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Hạ Long thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Văn Lô - Bà Bùi Thị Lý và Bà Trần Thị Phong.
Tên, địa chỉ bên nợ
Giá trị khoản nợ
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ
Phương thức bán nợ
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác

  • (06/06/2018)
  • (06/06/2018)
  • (06/06/2018)
  • (04/06/2018)
  • (31/05/2018)
  • (31/05/2018)
  • (31/05/2018)
  • (29/05/2018)
  • (28/05/2018)
  • (28/05/2018)