Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Vĩnh Long phát mại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

Chi tiết tài sản gồm:

1. Tài sản 1: bao gồm 02 GCN QSDĐ và 01 quyền sở hữu nhà ở, chi tiết cụ thể như sau:  

· Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AA063300 (Vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 03652 QSDĐ/….) do UBND huyện Trà Ôn cấp ngày 30/08/2004

Số tờ bản đồ
Số thửa
Diện tích
(m2)
Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

17
228
59,3
T
Lâu dài

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W604808 (Vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 0082 QSDĐ/….) do UBND huyện Trà Ôn cấp ngày 10/02/2003.

Số tờ bản đồ
Số thửa
Diện tích
 (m2)
Mục đích sử dụng
Thời hạn sử dụng
17
229
76
T
Lâu dài

· Tài sản gắn liền với đất:

+ Địa chỉ: Số 39A, khu 2, đường Lê Văn Duyệt, TT Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

+ Loại nhà: Nhà ở gia đình

+ Kết cấu nhà: Khung cột gạch + cột gỗ, mái tole tráng kẽm, nền láng xi măng, vách tường 20cm+10cm, tường chung + riêng

+ Diện tích xây dựng: 109,78m2

+ Diện tích sử dụng: 109,78m2

+ Số tầng: Nhà trệt

+ Số thửa đất: 228,229, tờ bản đồ: 17, diện tích đất: 59,3+76=135,3m2

Chiếu theo: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà do UBND huyện Trà Ôn cấp ngày 17/11/2005

2. Tài sản 2: bao gồm 01 GCN quyền sử dụng đất và 01 GCN quyền sở hữu nhà ở, chi tiết cụ thể như sau:

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD991746 (Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 4545) do UBND huyện Trà Ôn cấp ngày 08/03/2006

+ Địa chỉ:  Khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

+ Thửa đất số: 172                      

+ Tờ bản đồ số: 29

+ Diện tích: 233,8 m (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba phẩy tám mét vuông)

+ Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng 233,8 m2; sử dụng chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị: 168,4 m2 - trồng cây lâu năm: 65,4 m2

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở đô thị: Lâu dài - trồng cây lâu năm: đến ngày 12/11/2054

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như NN giao đất có thu TSDĐ và Nhà nước công nhận QSDĐ như NN giao đất không thu TSDĐ*Nhận QSDĐ do chuyển nhượng quyền sử dụng đất

· Tài sản gắn liền với đất:

+ Địa chỉ: Đường Trưng Trắc, khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

+ Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 156,97 m2

+ Kết cấu nhà: Khung cột BTCT, nền tráng xi măng, vách tường, mái tôn

+ Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 4

+ Số tầng (tầng): 01

+ Năm xây dụng: 2007

+ Thời hạn được sở hữu: Lâu dài

Chiếu theo: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà số 868622982105160 (Hồ sơ gốc số 907/QĐ-UBND cấp lần thứ 1) do UBND huyện Trà Ôn cấp ngày 19/017/2007

3. Tài sản 3: bao gồm 01 GCN và 01 sở hữu kho, chi tiết cụ thể như sau:

+ Địa chỉ:  Ấp Mỹ Hòa, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

+ Thửa đất số: 384                      

+ Tờ bản đồ số: 9

+ Diện tích: 266,4 m2(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu phẩy bốn mét vuông)

+ Hình thức sử dụng:  riêng 266,4 m2 ; chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

+ Thời hạn sử dụng: đến ngày 09/07/2062

+ Nguồn gốc sử dụng:  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dung đất

Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho
Hạng mục công trình
Diện tích xây dựng
Diện tích sàn hoặc công suất
Kết cấu chủ yếu
Cấp công trình
Số tầng
Năm HT xây dựng
Thời hạn sở hữu
Xây dựng mới
266,4
266,4

Khung cột BTCT, tường riêng dày 100, nền lát gạch men, trần thạch cao, mái lợp tole

4
1
2012
-/-
 

Chiếu theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 857794 (Số vào sổ cấp GCN: CH04788) do UBND huyện Trà Ôn cấp ngày 04/10/2012

4. Tài sản 4: bao gồm 02 GCN QSDĐ và nhà kho, chi tiết cụ thể như sau:

· Quyền sử dụng đất thứ 1

+ Số thửa: 1753                        

+ Số tờ bản đồ: 3

+ Địa chỉ:  Ấp Mỹ Hòa, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

+ Diện tích: 306,8m (Bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu phẩy tám mét vuông)

+ Hình thức sử dụng:  riêng 306,8m2 ; sử dụng chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

+ Thời hạn sử dụng: đến ngày 03/12/2059

+ Nguồn gốc sử dụng:  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dung đất

Công trình xây dựng:

Tên công trình: Nhà kho xà bông OMO

Hạng mục công trình
Diện tích xây dựng
Diện tích sàn hoặc công suất
Kết cấu chủ yếu
Cấp công trình
Số tầng
Năm HT xây dựng
Thời hạn sở hữu
Nhà làm việc - Nhà kho OMO
303,8
303,8

Khung cột BTCT, nền xi măng, vách tường, mái lợp tole

4
1
2010
-/-

Chiếu theo: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 406893 (Số vào sổ cấp GCN: CH00624) do UBND huyện Trà Ôn cấp ngày 27/01/2011.

· Quyền sử dụng đất thứ 2

+ Số thửa: 1754                        

+ Số tờ bản đồ: 3

+ Địa chỉ:  Ấp Mỹ Hòa, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

+ Diện tích: 300 m (Bằng chữ: Ba trăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng:  riêng 300m2 ; sử dụng chung: không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng:  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dung đất

Công trình xây dựng:

Tên công trình: Nhà kho xà bông OMO
Hạng mục công trình
Diện tích xây dựng
Diện tích sàn hoặc công suất
Kết cấu chủ yếu
Cấp công trình
Số tầng
Năm HT xây dựng
Thời hạn sở hữu
Nhà kho OMO
298,3
298,3

Khung cột BTCT, nền xi măng, vách tường, mái lợp tole

4
1
2010
-/-
 
Chiếu theo: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 406894 (Số vào sổ cấp GCN: CH00625) do UBND huyện Trà Ôn cấp ngày 27/01/2011. 
Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 8.060.729.720 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ không trăm sáu mươi triệu bảy trăm hai mươi chin ngàn bảy trăm hai mươi đồng)
Thời hạn thanh toán
Liên hệ
1. Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Long
 
- Phòng Khách hàng: Ông Trần Công Minh - Điện thoại: 0906.278.007

- Phòng Giao dịch Trà Ôn: Ông Dương Quốc Dũng - Điện thoại: 0939.639.345

2. Công ty TNHH TV và DV bán đấu giá tài sản Nguyên Tâm:

Số A70, Đường Trần Phú, Khóm 6, Phường 04, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 02703.838.381 – hoặc gặp Thi: 0939.849.776

 

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác