Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Tân Định phát mại các quyền sử dụng đất tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

1. Quyền sử dụng 10.248m2 đất MT TL 328 thuộc thửa 547 (547:548), tờ bản đồ số 08 tại Xã Phước Thuận, huyện Xuyên mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Giá phát mại: 5.350.000.000 đồng.

2. Quyền sử dụng 3.799m2 đất MT TL 328 thuộc thửa số 04, tờ bản đồ số 71 tại TT Phước Bửu, huyện Xuyên mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Giá phát mại: 3.560.000.000 đồng.

3.Quyền sử dụng 9.246m2 đất hẻm 6m TL 328 thuộc thửa 223, tờ bản đồ số 23 tại Xã Phước Thuận, huyện Xuyên mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Giá phát mại: 2.520.000.000 đồng.

4. Quyền sử dụng 48.984 m2 đất hẻm 6m TL 328 thuộc thửa 158, 340, 163, 143, 156, 155, 160, 161, 154, 162, 283 tờ bản đồ số 23 tại Xã Phước Thuận, huyện Xuyên mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Giá phát mại: 9.290.000.000 đồng.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán thỏa thuận/Bán đấu giá.
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Tân Định - Phòng Khách hàng doanh nghiệp

Địa chỉ: 72 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: ông Trần Quốc Tuấn – 0908176768, ông Đỗ Minh Châu - 0939343747, 028.38208763-207

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác