Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Lào Cai phát mại 02 quyền sử dụng đất tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai và 01 quyền sử dụng đất tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng
1. Tài sản thứ nhất:
 
Địa điểm tài sản bảo đảm: Địa chỉ tại: Số 133, phố Đăng Châu, phường Duyên Hải,  thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
 
Tình trạng tài sản
 
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 200; tờ bản đồ số: P2-7 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 269723 do Ủy ban nhân dân Thành phố Lào Cai cấp ngày 17/07/2012;
 
Mô tả tài sản theo giấy chứng nhận:
 
Nhà ở
 
- Diện tích xây dựng: 65,8 m2
 
- Diện tích sàn: 65,8 m2
 
- Kết cấu: Mái bê tông cốt thép, tường chịu lực
 
- Cấp (Hạng):
 
- Số tầng: 01
 
- Năm hoàn thành xây dựng: 2000
 
- Thời hạn sở hữu:  “-/-“
 
Đất ở
 
- Thửa đất số: 200
 
- Tờ bản đồ số: P2-7
 
- Diện tích: 85,8 m2 (Bằng chữ: Tám mươi lăm phẩy tám mét vuông)
 
- Hình thức sử dụng: riêng: 85,8 m2, chung: không m2
 
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
 
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
 
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 184/2011
 
Hiện trạng thực tế tài sản có đặc điểm sau:
 
Đất:
 
+ Thửa đất số: 200, Tờ bản đồ số: P2-7
 
+ Diện tích: 85,8 m2 (Bằng chữ: Tám mươi lăm phẩy tám mét vuông)
 
+ Hình thức sử dụng: riêng: 85,8 m2, chung: không m2
 
+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
 
Nhà:
 
+ Diện tích xây dựng: 65,8 m2
 
+ Diện tích sàn: 65,8 m2
 
+ Kết cấu: Mái bê tông cốt thép, tường chịu lực
 
+ Số tầng: 01
 
Giá bán khởi điểm (nếu có): Thỏa thuận
 
2. Tài sản thứ hai
 
Địa điểm tài sản bảo đảm: Địa chỉ tại: Số 135 - Phố Đăng Châu – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai.
 
Tình trạng tài sản: 
 
- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 503; tờ bản đồ số: P2-7 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 553100 do Ủy ban nhân dân Thành phố Lào Cai cấp ngày 10/05/2013;
 
Mô tả tài sản theo giấy chứng nhận:
 
Nhà ở
 
- Không mô tả
 
Đất ở
 
- Thửa đất số: 503
 
- Tờ bản đồ số: P2-7
 
- Diện tích: 85,6 m2 (Bằng chữ: Tám mươi lăm phẩy sáu mét vuông)
 
- Hình thức sử dụng: riêng: 85,6 m2, chung: không m2
 
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
 
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
 
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số: 2007, cấp bổ sung 5,6 m2
 
Hiện trạng thực tế tài sản có đặc điểm sau:
 
Đất:
 
+ Thửa đất số: 503, Tờ bản đồ số: P2-7
 
+ Diện tích: 85,6 m2 (Bằng chữ: Tám mươi lăm phẩy sáu mét vuông)
 
+ Hình thức sử dụng: riêng: 85,6 m2, chung: không m2
 
+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
 
Nhà: Một ngôi nhà xây 02 tầng, chưa được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định
 
Giá bán khởi điểm (nếu có): Thỏa thuận
 
3. Tài sản thứ ba:
 
Địa điểm tài sản bảo đảm: Địa chỉ tại: Số 277 – Đường Hồng Hà – Phường Cốc Lếu – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai.
 
Tình trạng tài sản: 
 
- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 222; tờ bản đồ số: P8-8 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 546136 do Ủy ban nhân dân Thành phố Lào Cai cấp ngày 19/12/2013;
 
Mô tả tài sản theo giấy chứng nhận:
 
Nhà ở
 
- Không mô tả
 
Đất ở
 
- Thửa đất số: 222
 
- Tờ bản đồ số: P8-8
 
- Diện tích: 87,5 m2 (Bằng chữ: Tám mươi bẩy phẩy năm mét vuông)
 
- Hình thức sử dụng: riêng: 87,5 m2, chung: không m2
 
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
 
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
 
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 176/2013
 
Hiện trạng thực tế tài sản có đặc điểm sau:
 
Đất:
 
+ Thửa đất số: 222, Tờ bản đồ số: P8-8
 
+ Diện tích: 87,5 m2 (Bằng chữ: Tám mươi bẩy phẩy năm mét vuông)
 
+ Hình thức sử dụng: riêng: 87,5 m2, chung: không m2
 
+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
 
Nhà: Một ngôi nhà xây 02 tầng, chưa được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định
 
Giá bán khởi điểm (nếu có): Thỏa thuận
 
Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán thỏa thuận/Bán đấu giá.
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Lào Cai

Địa chỉ: 079 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Liên hệ: anh Thành - 0902 293 887, 0979 204 088 hoặc chị Linh: 0917 682 178.

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác