Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Hà Nội phát mại cổ phiếu tại Công ty cổ phần Thời trang NEM tại Hà Nội.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

Tài sản bảo đảm cần phát mại là cổ phiếu tại Công ty cổ phần Thời trang NEM.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán thỏa thuận/Bán đấu giá.
Thời hạn thanh toán
Liên hệ
Vietcombank Chi nhánh Hà Nội - Phòng khách hàng doanh nghiệp I
 
Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 5, số 11 B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Liên hệ: Anh Trần Thượng Anh - số điện thoại: 024 39746666 - ext: 338; Email: anhtt.han@vietcombank.com.vn 

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác