Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Hà Nội bán khoản nợ của Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Bắc
Tên, địa chỉ bên nợ

Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Bắc

Địa chỉ: Tổ 5,  phường Thạch Bàn,  quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Giá trị khoản nợ
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

Đầy đủ.

Phương thức bán nợBán thỏa thuận/Bán đấu giá.
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 5, số 11 B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Liên hệ: Anh Trần Thượng Anh - số điện thoại: 024 39746666 - ext: 338; Email: anhtt.han@vietcombank.com.vn

 

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác

  • (07/05/2018)
  • (07/05/2018)
  • (03/05/2018)
  • (03/05/2018)
  • (02/05/2018)
  • (02/05/2018)
  • (26/04/2018)
  • (26/04/2018)
  • (24/04/2018)
  • (24/04/2018)