Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Hà Nội bán khoản nợ của Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Bắc
Tên, địa chỉ bên nợ

Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Bắc

Địa chỉ: Tổ 5,  phường Thạch Bàn,  quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Giá trị khoản nợ

Ngành nghề kinh doanh: Thương mại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng (trừ xăng dầu, gas)

Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu tại Công ty cổ phần thời trang NEM.

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

Đầy đủ.

Phương thức bán nợBán thỏa thuận/Bán đấu giá.
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 5, số 11 B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Liên hệ: Anh Trần Thượng Anh - số điện thoại: 024 39746666 - ext: 338; Email: anhtt.han@vietcombank.com.vn

 

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác