Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh phát mại 02 quyền sử dụng đất tại phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

- Tài sản 01: Quyền sử dụng đất (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 551632, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: T00031 do Sở kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 26/06/2008) như sau:

Thửa đất:

a) Thửa đất số: 70 , tờ bản đồ số : 2, BĐC, phường 2, quận 6 (theo TL năm 2002).

b) Địa chỉ thửa đất: Phường 2, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

c) Diện tích: 1.488,5 m2, (bằng chữ: Một ngàn, bốn trăm tám mươi tám phẩy năm mét vuông)

d) Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 1.488,5 m2.

+ Sử dụng chung: Không m2.

e) Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (thương mại – dịch vụ).

f) Thời hạn sử dụng: 50 năm (kể từ ngày 30/03/2007).

g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Nhà ở: -/-

- Tài sản 02: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài khác gắn liền với đất (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 525289, số vào sổ cấp GCN: CH 13811 do UBND Quận 6, TPHCM cấp ngày 06/11/2012) như sau:

Thửa đất:

a) Thửa đất số: 68 , tờ bản đồ số : 2.

b) Địa chỉ thửa đất: 96 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

h) Diện tích: 1.123,1 m2, (bằng chữ: Một ngàn một trăm hai mươi ba phẩy một mét vuông)

i) Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 1.123,1 m2.

+ Sử dụng chung: Không m2.

j) Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

k) Thời hạn sử dụng: -/-.

l) Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nhà ở:

a) Địa chỉ: 96 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

b) Diện tích xây dựng: 1.123,1 m2      

c) Diện tích sàn: 1.123,1 m2.

d) Kết cấu: Tường gạch, mái tôn.

e) Cấp (Hạng): Cấp 4.

f) Số tầng: 1.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 189.000.000.000 đồng (Một trăm tám chín tỷ đồng).
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh - Phòng KHDN 1

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà VBB, số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ: Anh Vũ, điện thoại 0903.919.332; hoặc  Anh Chính, điện thoại  0934.220.294.

Thông tin khác

Giá khởi điểm của tài sản: 189.000.000.000 đồng(Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín tỷ đồng), bao gồm:

- Tài sản 01: 85.500.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng).

- Tài sản 02: 103.500.000.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ năm trăm triệu đồng).

Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá:Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương với 20% Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 37.800.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng).

- Hình thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản số 0531002544939 mở tại Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Sài Gòn của Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ, nộp tiền mặt tại trụ sở Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành, số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hơp lệ.

Bước giá: Tối thiểu 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) và tối đa không vượt quá số tiền đặt trước.

Thời hạn niêm yết: Từ ngày 03/05/2018 đến hết ngày đấu giá xong tài sản đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/05/2018 đến 16h00 phút ngày 21/05/2018.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 03/05/2018đến 16h00 phút ngày 23/05/2018.
 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/05/2018đến 16h00 phút ngày 23/05/2018.
 
Thời gian đấu giá tài sản: 10h00 ngày24/05/2018.
 
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
 
Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.
 
- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh,  thành phố  Hồ Chí Minh
 
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.
 
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố  Hồ Chí Minh.
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác