Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Thủ Đức phát mại 03 quyền sử dụng đất tại phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh (Đấu giá lần 6)
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

Tài sản 1: Toàn bộ thửa đất số: 1541; tờ bản đồ số: 8; tại phường Trường Thạnh, Quận 9, TP HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

 số N096370 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01111QSDĐ/TT do UBND Quận 9, TP HCM cấp ngày 09/05/2001, đăng ký
 
điều chỉnh mục đích sử dụng đất ngày 23/10/2006, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 09/09/2013.
 
Quyền sử dụng đất:
 
- Thửa đất số: 1541; tờ bản đồ số: 8
 
- Địa chỉ thửa đất: phường Trường Thạnh, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
 
- Diện tích: 793  
 
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm
 
- Thời hạn sử dụng đất: năm 2019
 
Tài sản 2:Toàn bộ thửa đất số: 348 và một phần thửa 349; tờ bản đồ số: 8; tại số 128 Nguyễn Xiển, ấp Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh,
 
Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số C014397 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
 
00393QSDĐ/1816/QĐ ngày 27/12/1994 do UBND Quận 9, TP HCM cấp ngày 31/8/1995, đăng ký điều chỉnh chuyển 425m2 thuộc thửa đất số
 
349; tờ bản đồ số: 8 để làm nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 103/2002 ngày 15/01/2002
 
của UBND Quận 9 ngày 18/3/2002, đăng ký điều chỉnh địa chỉ và chuyển mục đích sử dụng đất thửa 348; tờ bản đồ số 8 ngày 16/9/2005,
 
đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 09/09/2013.
 
Quyền sử dụng đất:
 
- Thửa đất số: 348 và một phần thửa 349; tờ bản đồ số: 8
 
- Địa chỉ thửa đất: số 128 Nguyễn Xiển, ấp Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP HCM
 
- Diện tích: 3.552 m2 (Ba ngàn năm trăm năm mươi hai mét vuông)   
 
- Mục đích sử dụng đất:
 
+ Đối với Thửa đất số: 348; tờ bản đồ số: 8; diện tích đất: 2.003 m2 (Hai ngàn không trăm lẻ ba mét vuông) là đất trồng cây lâu năm
 
+ Đối với Thửa đất số: một phần thửa 349; tờ bản đồ số: 8; diện tích đất: 1.549 m2 (Một ngàn năm trăm bốn mươi chín mét vuông) là đất T.V
 
Tài sản 3:Toàn bộ thửa đất số: một phần thửa 349; tờ bản đồ số: 08 BĐC xã Long Trường tại số 110 ấp Tam Đa,  Phường Trường Thạnh,
 
Quận 9, TP HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 103/2002 do UBND
 
Quận 9, TP HCM cấp ngày 15/01/2002, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 10/09/2013.
 
Quyền sử dụng đất:
 
- Thửa đất số: một phần thửa 349; tờ bản đồ số: 08 BĐC xã Long Trường
 
- Diện tích: 425 m2 (Bốn trăm hai mươi lăm mét vuông)   
 
- Hình thức sử dụng:
 
+ Sử dụng riêng: 425 m2 (Bốn trăm hai mươi lăm mét vuông)   
 
+ Sử dụng chung: không
 
Tài sản gắn liền với đất:
 
- Địa chỉ: số 110 ấp Tam Đa,  Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP HCM
 
- Tổng diện tích sử dụng: 164 m2 (Một trăm sáu mươi bốn mét vuông)   
 
- Diện tích xây dựng: 164 m2 (Một trăm sáu mươi bốn mét vuông)   
 
- Kết cấu nhà: Tường gạch, mái tôn
 
- Số tầng: 1
 
Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 14.966.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu đồng)
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Chi nhánh Vietcombank Thủ Đức  - Phòng Khách hàng

Địa chỉ: Khu chế xuất Linh Trung I,  phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách: Anh Hải – 0919.060.185; hoặc  Anh Ái – 0903.702.98; hoặc  Chị  Tuyết – 0906.337.167.

Thông tin khác
Kế hoạch đấu giá cụ thể như sau: 
 
- Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/01/2018 đến ngày 26/02/2018 (trong giờ hành chính) tại Cty
 
Đấu giá Vạn Thành An – Số 63 Trần Khánh Dư,  phường Tân Định, quận 1, TP.HCM. ĐT: 3526.4839 – 0948.68.99.86.
 
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 26/02/2018 đến ngày 28/02/2018 (trong giờ hành chính); Phương thức nộp: Chuyển khoản.
 
- Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 30/01/2018 đến ngày 26/02/2018; Địa điểm: tại nơi có tài sản (liên hệ Mr Trường, số ĐT
 
0906.891.693).
 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 01/03/2018 tại số 63 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.
 
- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được
 
người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.
 
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác