Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Thủ Đức phát mại quyền sử dụng đất tại đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu (Lần 5)
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng
Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 40 tại phường 5, thành phố Vũng Tàu.
 
- Diện tích: 2.571 m2
 
- Mục đích sử dụng đất: 2.253 m2 đất chuyên dùng, 318 m2 đất trồng cây lâu năm.
 
- Thời hạn sử dụng đất: đất chuyên dùng: lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến tháng 12/2052
 
- Mặt tiền đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.
 
- Quy hoạch: Quy hoạch đất hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ xây dựng theo DADT.
 
Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 45.000.000.000 đồng (Bốn lăm tỷ đồng)
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

1. Vietcombank Chi nhánh Thủ Đức - Phòng Khách hàng

 Địa chỉ: Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
 
Cán bộ phụ trách: anh Hải, điện thoại 0919.060.185, Chị Tuyết, điện thoại 0906.337.167.
 
2. Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
 
Số điện thoại: 028.22455120 Fax 028.38123910
Thông tin khác
Kế hoạch đấu giá cụ thể như sau:
 
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ
 
- Tiền đặt trước: 2.250.000.000 đồng
 
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 26/01/2018 đến ngày 02/02/2018 tại Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn - 111A Tân Sơn Nhì,
 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/01/2018 đến 02/02/2018 tại thửa đất số 42; tờ bản đồ số 40 tại phường 5, thành phố Vũng Tàu,
 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 
- Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
 
+ Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 26/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (Trong giờ hành chính) tại Công ty cổ phần bán đấu
 
giá Lam Sơn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
 
+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (Trong giờ hành chính).
 
+ Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được
 
đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 05/02/2017 tại Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn - 111A Tân Sơn
 
Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
 
- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuôc đấu giá, Phương thức trả giá lên.
 
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác