Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh phát mại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại B7/4 ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (Lần 3)
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

 Nhà ở:

− Diện tích xây dựng: 128,1m2; Diện tích sàn: 128,1m2;

− Kết cấu: vách gạch, mái tôn; Cấp (hạng): cấp 4; Số tầng: 01;

− Năm hoàn thành xây dựng: 1976;

Đất ở:

− Thửa đất số: 704; Tờ bản đồ: số 67; Diện tích: 1161,9m2;

− Hình thức sử dụng: Riêng: 1161,9m2; chung: không m2;

− Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

− Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 2.920.131.810 đồng (Hai tỷ chín trăm hai mươi triệu, một trăm ba mươi mốt nghìn tám trăm mười đồng)
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh

 
Địa chỉ: Tòa nhà VBB, số 05 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 
Cán bộ phụ trách: anh Cần, điện thoại: 0908669217; 028.39141777 – 8442 hoặc anh Xuyên, điện thoại: 0989443757; 028.69141777 – 8548.
Thông tin khác

Kế hoạch phát mại tài sản cụ thể như sau:

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày

22/01/2018 tại 336 An Dương Vương, phường 04, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ 08 giờ 00 phút ngày 19/01/2018  đến 17 giờ 00 phút ngày 23/01/2018, trừ trường hợp tổ chức bán đấu giá

tài sản và người mua tài sản có thỏa thuận khác.

- Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 23/01/2018 tại nơi có tài sản.

- Thời hạn và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 24/01/2018 tại Công ty cổ phần dịch vụ bán đấu giá Bên Thành – địa chỉ:

336 An Dương Vương, phường 04, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.

- Hình thức bán đấu: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác