Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Thủ Đức phát mại 03 quyền sử dụng đất tại phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

 Tài sản 1: Toàn bộ thửa đất số: 1541; tờ bản đồ số: 8; tại phường Trường Thạnh, Quận 9, TP HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

số N096370 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01111QSDĐ/TT do UBND Quận 9, TP HCM cấp ngày 09/05/2001, đăng ký

điều chỉnh mục đích sử dụng đất ngày 23/10/2006, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 09/09/2013.

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 1541; tờ bản đồ số: 8

- Địa chỉ thửa đất: phường Trường Thạnh, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

- Diện tích: 793  

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm
 
- Thời hạn sử dụng đất: năm 2019

Tài sản 2:Toàn bộ thửa đất số: 348 và một phần thửa 349; tờ bản đồ số: 8; tại số 128 Nguyễn Xiển, ấp Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh,

Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số C014397 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

00393QSDĐ/1816/QĐ ngày 27/12/1994 do UBND Quận 9, TP HCM cấp ngày 31/8/1995, đăng ký điều chỉnh chuyển 425m2 thuộc thửa đất số

349; tờ bản đồ số: 8 để làm nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 103/2002 ngày 15/01/2002

của UBND Quận 9 ngày 18/3/2002, đăng ký điều chỉnh địa chỉ và chuyển mục đích sử dụng đất thửa 348; tờ bản đồ số 8 ngày 16/9/2005,

đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 09/09/2013.

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 348 và một phần thửa 349; tờ bản đồ số: 8

- Địa chỉ thửa đất: số 128 Nguyễn Xiển, ấp Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP HCM

- Diện tích: 3.552 m2 (Ba ngàn năm trăm năm mươi hai mét vuông)   

- Mục đích sử dụng đất:

+ Đối với Thửa đất số: 348; tờ bản đồ số: 8; diện tích đất: 2.003 m2 (Hai ngàn không trăm lẻ ba mét vuông) là đất trồng cây lâu năm

+ Đối với Thửa đất số: một phần thửa 349; tờ bản đồ số: 8; diện tích đất: 1.549 m2 (Một ngàn năm trăm bốn mươi chín mét vuông) là đất T.V

Tài sản 3:Toàn bộ thửa đất số: một phần thửa 349; tờ bản đồ số: 08 BĐC xã Long Trường tại số 110 ấp Tam Đa,  Phường Trường Thạnh,

Quận 9, TP HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 103/2002 do UBND

Quận 9, TP HCM cấp ngày 15/01/2002, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 10/09/2013.

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: một phần thửa 349; tờ bản đồ số: 08 BĐC xã Long Trường

- Diện tích: 425 m2 (Bốn trăm hai mươi lăm mét vuông)   

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 425 m2 (Bốn trăm hai mươi lăm mét vuông)   

+ Sử dụng chung: không

Tài sản gắn liền với đất:

- Địa chỉ: số 110 ấp Tam Đa,  Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP HCM

- Tổng diện tích sử dụng: 164 m2 (Một trăm sáu mươi bốn mét vuông)   

- Diện tích xây dựng: 164 m2 (Một trăm sáu mươi bốn mét vuông)   

- Kết cấu nhà: Tường gạch, mái tôn

- Số tầng: 1

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 15.753.000.000 đồng
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Thủ Đức - Phòng Khách hàng

Địa chỉ: Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách: Anh Hải, điện 0919.060.185, Chị Tuyết, điện thoại 0906.337.167

Thông tin khác

Thông tin bán đấu giá: 

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 15/01/2018; Địa điểm: tại nơi có tài sản (Liên hệ Anh Trường, số điện thoại

0906.891.693)
 
- Thời hạn mua và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 15/01/2018 (Trong giờ hành chính)
 
- Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Vạn Thành An - Số 63 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, thành
 
phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 3526.4839 - 0948.68.99.86.
 
- Khoản tiền đặt trước: 15% Giá khởi điểm; Thời hạn nộp: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 17/01/2018 (Trong giờ hành chính); Phương thức nộp: Chuyển khoản.
 
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ, và đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình  nộp/mua hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và /hoặc tham gia đấu giá theo đúng quy định tại thông báo này.
 
- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/01/2018 tại số 63 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 
- Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đấu giá thành (Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác)
 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.
 
- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác