Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Thủ Đức phát mại quyền sử dụng đất tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại phường An Phú Đông, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 058737, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 02049 do UBND Quận 12,  thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/08/2012, cập nhật ngày 25/07/2013:

- Thửa đất số: 521. 

- Tờ bản đồ số: 38.

- Diện tích đất:  3.035,00m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác.

- Thời hạn sử dụng: đến ngày 27/03/2019

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 6.110.000.000 đồng
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Thủ Đức - Phòng Khách hàng

Địa chỉ: Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách: Anh Hải, điện thoại  0919.060.185, và chị Tuyết, điện thoại 0906.337.167.

Thông tin khác

Thông tin bán đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 15/01/2018; Địa điểm: tại nơi có tài sản (Liên hệ anh Trường, số đt

0906.891.693)

- Thời hạn mua và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 15/01/2018 (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Vạn Thành An - Số 63 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, thành

phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 3526.4839 - 0948.68.99.86.

- Khoản tiền đặt trước: 15% Giá khởi điểm; Thời hạn nộp: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 17/01/2018 (Trong giờ hành chính); Phương thức nộp: Chuyển khoản.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ, và đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình nộp/mua hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và /hoặc tham gia đấu giá theo đúng quy định tại thông báo này.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 18/01/2018 tại số 63 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đấu giá thành (Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác)

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác