Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Thủ Đức phát mại 03 quyền sử dụng đất tại đường Nguyễn Thành Ý, khu dân cư Tuyên Sơn mở rộng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ

Tình trạng

03 quyền sử dụng đất liền kề  tại thửa đất số 337, 339, 341, tờ bản đồ số 28, đường Nguyễn Thành Ý, Khu dân cư Tuyên Sơn Mở Rộng, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố  Đà Nẵng

- Diện tích một lô:  272,8 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 5.701.549.675 đồng/một lô
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Thủ Đức - Phòng Khách hàng

Địa chỉ: Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách:Anh Hải, điện thoại  0919.060.185, Chị Tuyết, điện thoại 0906.337.167.

Thông tin khác

Kế hoạch đấu giá cụ thể như sau:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô; Tiền đặt trước: 570.000.000 đồng/lô;

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 17 giờ 00 ngày 04/01/2018, địa điểm xem tài sản tại Thửa đất số 341 tờ bản đồ số 28,

đường Nguyễn Thành Ý, khu dân cư Tuyên Sơn mở rộng, phường Hòa Cường Nam, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 17 giờ 00 ngày 04/01/2018

- Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 17 giờ 00 ngày 04/01/2018; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy

phép đăng ký kinh doanh; Đến trung tâm để được hướng dẫn bán hồ sơ.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 08/01/2018. tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng - số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236 - 3889627 - 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn. 

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác