Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Quảng Ngãi bán khoản nợ của Công ty cổ phần du lịch Quảng Ngãi.
Tên, địa chỉ bên nợ

Tên khách hàng: Công ty cổ phần du lịch Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 310 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Khoản nợ có tài sản bảo đảm

Giá trị khoản nợ
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

Đầy đủ.

Phương thức bán nợBán thỏa thuận/bán đấu giá
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 345 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Cán bộ phụ trách: anh Tiến, điện thoại 0935030209 và 0255.3825430

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác