Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh bán khoản nợ của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư.
Tên, địa chỉ bên nợ

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư

- Địa chỉ: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Giá trị khoản nợ
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

Đầy đủ.

Phương thức bán nợBán đầu giá với giá khởi điểm 36.304.000.000 đồng
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà VBB, số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phó Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách: Anh Vũ, điện thoại 0903.919.332; hoặc  Anh Quang, điện thoại 0933.688.579.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác

  • (26/12/2017)
  • (26/12/2017)
  • (25/12/2017)
  • (25/12/2017)
  • (25/12/2017)
  • (20/12/2017)
  • (20/12/2017)
  • (20/12/2017)
  • (19/12/2017)
  • (19/12/2017)