Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh bán khoản nợ của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư.
Tên, địa chỉ bên nợ

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư

- Địa chỉ: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Giá trị khoản nợ

- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, xây dựng công trình dân dụng.

- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ: 22 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô Thị Mới, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

Đầy đủ.

Phương thức bán nợBán đầu giá với giá khởi điểm 36.304.000.000 đồng
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà VBB, số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phó Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách: Anh Vũ, điện thoại 0903.919.332; hoặc  Anh Quang, điện thoại 0933.688.579.

Thông tin khác

Thông tin về đấu giá: 

- Xem chi tiết hồ sơ tài sản: Tại Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Vạn Thành An - Số 63 Trần Khánh Dư, phường ân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  (Liên hệ Anh Trường, điện thoại 0906.891.693) hoặc tại Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tòa nhà VBB, số 5 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, auận 1, thành phố Hồ Chí Min, liên hệ Anh Cần, điện thoại 0908.669.217).

- Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 22/12/2017 đến ngày 28/12/2017 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Cty Đấu giá Vạn Thành An – Số 63 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại  3526.4839 – 0948.68.99.86.

- Khoản tiền đặt trước: 5.445.600.000đồng (năm tỷ, bốn trăm bốn mươi năm triệu, sáu trăm nghìn đồng)

- Thời hạn nộp khoản tiền đặt trước: 28/12/2017 đến ngày 30/12/2017  (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác nhưng phải nộp trước

ngày tổ chức đấu giá); Phương thức nộp: Chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đấu giá thành.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An. Trường hợp không tự

mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại

thông báo này.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 02/01/2018 tại số 63 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

-  Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.

-  Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác