Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Hà Nội phát mại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,nhà xưởng, công trình xây dựng của Nhà máy sản xuất gạch tại Cụm Tiểu thủ Công nghiệp Kim Bình, huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

- Tài sản bảo đảm là Toàn bộ máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng, công trình xây dựng gắn liền với đát tại nhà máy sản xuất gạch block bê tông khí chưng áp công suất 100.000m3/nâm tịa thửa đất số 20, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Địa điểm tài sản bảo đảm: Cụm Tiểu thủ Công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, huyện Kim bảng, tỉnh Hà Nam (Nay là thành phố Phủ Lý,

tỉnh Hà Nam)

- Tình trạng tài sản: đã qua sử dụng

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán thỏa thuận/Bán đấu giá.
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 11 B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cán bộ phụ trách: Anh Quý, điện thoại: 04 3974666, Máy lẻ: 338; Email: quyv.han@vietcombank.com.vn

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác